SYSTÉM KVALITY

Krédem firmy je kvalita, spolehlivost, ekologie a bezpečnost, kterou zaručuje certifikace ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007.

RÁDI VÁM PORADÍME

kontaktTel: 739 203 568
Fax: 311 637 303
E-mail: office@andres-vild.cz

SPONZORUJEME

O firmě Andres a Vild

Stavební společnost Andres a Vild, spol. s r.o. vznikla v roce 1991 jako nová firma v České republice. Firma se od počátku své existence orientovala na stavební práce prováděné v nejvyšší kvalitě, kterou považuje za naprostou prioritu ve své činnosti. Působnost firmy je v celé České republice. Do předmětu činnosti spadají v převážné části dodávky monolitických železobetonových konstrukcí s využitím systémového bednění (PERI), dále pak výjimečně stavební práce v oblasti rekonstrukcí včetně památkově chráněných objektů i novostavby a dodávky inženýrských sítí či vybavenosti. V rámci firemní psychologie - orientace na zákazníka - firma zajišťuje kompletní investorský servis počínaje projektovou přípravou a realizací na klíč.

Firemním krédem je "Kvalita, Spolehlivost, Ekologie a Bezpečnost". Pro zajištění těchto požadavků děláme doslova vše, co je v našich silách. Pro Vaši, ale samozřejmě i svou jistotu, že vše "běží" správně, jsme v roce 1999 zavedli a nadále udržujeme zcela funkční systém kvality ISO 9001 (resp. ISO 9002). I přes různé administrativní obtíže jsme naprosto přesvědčeni, že systém ISO je absolutně nezbytný a potřebný.

Velký důraz klademe na vzdělání a vlastní rozvoj pracovníků. Ve vzdělání a odbornosti vidíme věčnou rezervu, a týká se to nejen technického personálu, ale všech spolupracovníků ve všech profesích. Firma se snaží odvádět práci ve vysoké kvalitě a pro tento úmysl a cíl zajišťuje a chystá četné vzdělávací akce. Je nutno držet krok s technologickými novinkami a s nesčetnými inovacemi.

Společnost sídlí ve vlastních objektech v průmyslové zóně v Králově Dvoře u Berouna. Náš areál zahrnuje dvě haly (cca 1000 m2 ploch), ubytovnu, kanceláře, dílny, skladové plochy (cca 5000 m2) a parkoviště.
Udělejte si chvilku času a přijeďte nás navštívit. Jste vítáni.

Ing. Vild Josef
Ing. Andres Petr